Dịch vụ

Lĩnh vực hoạt động của Công ty:


  Cung cấp, lắp đặt hệ thống Camera quan sát tại chỗ, từ xa.

  Tư vấn, kinh doanh thiết bị kiểm soát ra vào, chấm công bằng thẻ.

  Thiết kế, lắp đặt hệ thống báo động chống đột nhập.

  Cung cấp lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động.

  Phát triển và cung cấp giải pháp đảm bảo an ninh, bảo mật kho quỹ, két, kho bạc…

  Tư vấn kỹ thuật, kinh doanh thiết bị kiểm tra an ninh, cổng từ, thiết bị dò tìm ma túy, chất  nổ, chất độc hóa học.

  Kinh doanh máy móc, trang thiết bị điện, điện tử, viễn thông tin học...


Với tiềm năng sẵn có cùng đội ngũ cán bộ nhiệt tình, có năng lực và trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực kinh doanh, Công ty chúng tôi đang ngày càng khẳng định uy tín đối với khách hàng tại các Tỉnh và Thành phố trong cả nước.


Tất cả những công trình, Công ty SECUTECH lắp đặt hoạt động ổn định, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc bảo vệ, quản lý, nâng cao hiệu quả lao động, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của các đơn vị, cơ quan, trường học, nhà máy, nói riêng và sự phát triển của xã hội nói chung.